Medycyna pracy Bełchatów
Anna Leśniczak - Łągiewka
lekarz medycyny pracy Bełchatów
ul.Platynowa 6
Tel.501 547 936

Anna Leśniczak - Łągiewka
lekarz medycyny pracy
Bełchatów, ul.Platynowa 6Wykonujemy także badania medycyny pracy dla kierowców.
W trakcie takich badań - podobnie jak w przypadku innych badań medycyny pracy - poddaje się ocenie stan zdrowia osoby mającej kierować pojazdem.

Przy ocenie dokonywanej przez lekarza medycyny pracy brane są także pod uwagę schorzenia, które mogą miec wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W zależności od sytuacji osoba może być skierowana na dodatkowe konsultacje do lekarza określonej specjalności lub psychologa.

Ma to na celu wykluczyć ewentualne zagrożenia wynikające z kierownia przez taką osobę pojazdem.

Badania medycyny pracy wykonywane są przez lekarza medycyny pracy.