Medycyna pracy Bełchatów
Anna Leśniczak - Łągiewka
lekarz medycyny pracy Bełchatów
ul.Platynowa 6
Tel.501 547 936

Anna Leśniczak - Łągiewka
lekarz medycyny pracy
Bełchatów, ul.Platynowa 6Na skierowaniu na badania medycyny pracy powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • dane osobowe pracownika,którego dotyczą (imię i nazwisko)
  • PESEL
  • określenie stanowiska pracy
  • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na wskazanym stanowisku (lub stanowiskach) czynników niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych oraz innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy
  • oznaczenie pracodawcy (regon ,pieczątka pracodawcy)
  • data i miejscowość wystawienia skierowania