Medycyna pracy Bełchatów
Anna Leśniczak - Łągiewka
lekarz medycyny pracy Bełchatów
ul.Platynowa 6
Tel.501 547 936

Badania okresowe
Anna Leśniczak - Łągiewka
lekarz medycyny pracy
Bełchatów ul.Platynowa 6W przypadku badań okresowych skierowane - podobnie jak w przypadku innych badań medycyny pracy - wypisuje pracodawca.
Z reguły takie badania przeprowadzane są w godzinach pracy.

Badania okresowe mają na celu określenie czy stan zdrowia pracownika uległ zmianie w stosunku do poprzedniego badania, a który pozwalał osobie pracować na określonym stanowisku.

Termin badań okresowych jest określony przez lekarza medycyny pracy.
Okresowe badania medycyny pracy powinni przechodzić pracownicy niezależnie od stanowiska pracy.